12 Feb 2023

نحوه پذیرش متقاضیان فوق لیسانس انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان

1. پذیرش در مقطع لیسانس انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان بر اساس جهت و تخصص هایی که در ارتباط با آمادگی دانشجویان لیسانس در این زمینه، انستیتوی دارای مجوز نمونه دولتی می باشد، اجرایی می­شود.

2. افرادی برای پذیرش در مقطع لیسانس حق دارند که یکی از برنامه های آموزش عالی حرفه ای را گذرانده و دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

3. افرادی که از موسسات آموزش عالی حرفه ای فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شده و با تصمیم کمیسیون تصدیق دولتی به تحصیل در مقطع لیسانس توصیه شده اند، طبق تخصص 6D-020500 - زبان و ادبیات تاجیکی با تالیف چکیده و با قبولی در مصاحبه-آزمون حق ارائه مدارک در مقطع لیسانس را دارند.

4. افراد دارای مدرک تحصیلات عالی از مقطع کارشناسی ارشد یا متخصص که تخصص آنها با رشته انتخابی آنها در مقطع لیسانس مطابقت ندارد، در چارچوب الزامات نمی توانند در امتحان شرکت کنند.

5. امتحان ورودی از زبان خارجی در محدوده برنامه تعریف شده برای فارغ التحصیلان موسسات آموزش عالی حرفه ای جمهوری تاجیکستان (کارشناسی ارشد) برگزار می شود. امتحان دروس ویژه در محدوده برنامه آموزش عالی حرفه ای (کارشناسی ارشد) به صورت کتبی، شفاهی یا تستی برگزار می شود.

6. تحصیل در مقطع دکترا PhD، بر اساس تخصص برای اتباع جمهوری تاجیکستان و اتباع خارجی به صورت تمام وقت انجام می­شود. نحوه پذیرش در مقطه لیسانس برای شهروندان جمهوری تاجیکستان بر اساس بودجه و قراردادی تعیین می شود.

7. مدت تحصیل در مقطع لیسانس 4 سال می باشد.

8. پذیرش مدارک برای تحصیلی در مقطع لیسانس از تاریخ 19 مرداد 1402 تا 3 شهریور 1402 صورت می پذیرد و پس از پایان مهلت پذیرش، مصاحبه-آزمون و امتحانات پذیرش در مقطع لیسانس از تاریخ 6 شهریور 1402 تا 9 شهریور 1402 ادامه خواهد داشت.

محل تسلیم مدارک جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، کد پستی: 734025، خیابان رودکی 33، تلفن:

فهرست اسناد برای پذیرش در مقطع لیسانس

1. مدرک کارشناسی و ضمیمه آن (اصل).

2. کپی شناس نامه(پاسپورت).

3. کپی مدرک سربازی (برای پسران)

4. گواهی پزشکی - فرم 038.

5. عکس 4х3 6 عدد.

6. درخواست به رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان (به کمیسیون پذیرش آکادمی ملی علوم تاجیکستان داده می شود).

7. قرارداد با رسید پرداخت مبلغ تحصیل (به کمیسیون پذیرش آکادمی ملی علوم تاجیکستان داده می شود) - برای دانشجویات مقطع لیسانس که به گروه قراردادی قبول می شوند.

8. چکیده (مرتبط با موضوع  تخصص انتخاب شده)