09 Mar 2023

شعبه دکتری PhD انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان

مراحل پذیرش متقاضیان انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان برای پذیرش در مقطع دکتری PhD در اختصاص

. پذیرش در دکترای PhD انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان بر اساس جهت­ و تخصص­هایی که در ارتباط با آمادگی دانشجویان دکترای PhD در این زمینه، انستیتوی دارای مجوز نمونه دولتی می­باشد، اجرایی می­شود.

2. افرادی برای پذیرش در مقطع دکترای PhD حق دارند که یکی از برنامه­های آموزش عالی حرفه­ای را گذرانده و دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

3. افرادی که از موسسات آموزش عالی حرفه­ای فارغ­التحصیل دوره کارشناسی ارشد شده و با تصمیم کمیسیون تصدیق دولتی به تحصیل در مقطع دکترای PhD توصیه شده­اند، طبق تخصص 6D-020500 - زبان و ادبیات تاجیکی (دوره دکترا PhD) با تالیف چکیده و با قبولی در مصاحبه-آزمون حق ارائه مدارک در مقطع کارشناسی ارشد را دارند.

4. افراد دارای مدرک تحصیلات عالی از مقطع کارشناسی ارشد که تخصص آنها با رشته انتخابی آنها در مقطع دکترای PhD مطابقت ندارد، در چارچوب الزامات نمی­توانند در امتحان شرکت کنند.

5. اتباع خارجی که وارد دوره دکتری PhD، دکتر بر اساس تخصص می­شوند، همچنین امتحان ورودی زبان تاجیکی قبول می­سپارند.

6. آزمون ورودی برای زبان خارجی در محدوده برنامه تعریف شده برای فارغ التحصیلان موسسات آموزش عالی حرفه­ای جمهوری تاجیکستان (سطح کارشناسی ارشد) برگزار می­شود. آزمون دروس ویژه در محدوده برنامه آموزش عالی حرفه­ای (سطح کارشناسی ارشد) به صورت کتبی، شفاهی یا تستی برگزار می­شود.

7. تحصیل در مقطع دکترا PhD بر اساس تخصص برای اتباع جمهوری تاجیکستان و اتباع خارجی به صورت تمام وقت انجام می­شود. نحوه پذیرش در مقطع دکتری PhD، دکتری تخصصی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان بر اساس بودجه و قراردادی تعیین می­شود.

8. مدت تحصیل در مقطع دکتری PhD 3 سال می باشد.

8. پذیرش مدارک برای تحصیلی در مقطع دکتری PhD از تاریخ 19 مرداد 1402 تا 3 شهریور 1402 صورت می پذیرد و پس از پایان مهلت پذیرش، مصاحبه-آزمون و امتحانات پذیرش در مقطع دکتری PhD از تاریخ 6 شهریور 1402 تا 9 شهریور 1402 ادامه خواهد داشت.

محل تسلیم مدارک جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، کد پستی: 734025، خیابان رودکی 33، تلفن:

فهرست اسناد برای پذیرش در مقطع لیسانس

1. مدرک کارشناسی و ضمیمه آن (اصل)

2. کپی شناس نامه(پاسپورت).

3. کپی مدرک سربازی (برای پسران)

4. گواهی پزشکی - فرم 038.

5. عکس 4х3 6 عدد.

6. درخواست به رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان (به کمیسیون پذیرش آکادمی ملی علوم تاجیکستان داده می شود).

7. قرارداد با رسید پرداخت مبلغ تحصیل (به کمیسیون پذیرش آکادمی ملی علوم تاجیکستان داده می شود) - برای دانشجویات مقطع کارشناسی ارشد که به گروه قراردادی قبول می­شوند.

8. چکیده (مرتبط با موضوع  تخصص انتخاب شده)