09 Mar 2023

شعبه کارشناسی ارشد انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان

شعبه کارشناسی ارشد جزء لاینفک انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان است و فعالیت های نظارتی و هماهنگی مربوط به اجرای برنامه های کارشناسی ارشد در رشته­های فیلولوژی، تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد، ارتقای کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی ارشد، تضمین رقابت داخلی و بین­المللی مدرک کارشناسی ارشد انستیتوی زبان و ادبیات رودکی را انجام می دهد.

این شعبه به دستور مدیر انستیتو بر زمینه شعبه آموزش پرسنل علمی و علمی – آموزشی انستیتوی زبان و ادبیات رودکی تاسیس شد. این شعبه در فعالیت خود اسناد مقررات قانونی نظارتی را در زمینه آموزشی و علمی و همچنین مقررات آیین نامه های شعبه را اجرا می کند.

این شعبه دارای وظایف و برنامه های زیر است: هدایت برنامه های کارشناسی ارشد به منظور افزایش دانش حرفه ای متخصصان، بهبود کیفیت کار آنها به منظور انجام وظایف جدید کاری؛ هماهنگی فعالیت های آموزشی، تشکیلی-متدی و علمی-تدقیقاتی هیئت پروفسوران و آموزگاران به منظور وحدت سیستم الزامات سازمان، شرایط اجرا و ارزیابی کیفیت برنامه های آماده نموده  کارشناسی ارشد؛ برنامه ریزی و سازماندهی فرآیند تحصیل کارشناسی ارشد؛ سازماندهی و به حساب گیری هیئت کارشناسی ارشد.

 

قوانین پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

قوانین پذیرش متقاضیان در انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان در مقطع کارشناسی ارشد

1. پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان بر اساس جهت و تخصص هایی که در ارتباط با آمادگی دانشجویان کارشناسی ارشد در این زمینه، انستیتوی دارای مجوز نمونه دولتی می­باشد، اجرایی می­شود.

2. افرادی برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد حق دارند که یکی از برنامه های آموزش عالی حرفه ای را گذرانده و دارای مدرک کارشناسی (لیسانس یا متخصص) هستند.

3. افرادی که از موسسات آموزش عالی حرفه ای فارغ التحصیل دوره کارشناسی یا تخصصی شده و با تصمیم کمیسیون تصدیق دولتی به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد توصیه شده­اند، طبق تخصص 1М-020301 - زبان و ادبیات تاجیکی (کارشناسی ارشد) با تالیف چکیده و با قبولی در مصاحبه-آزمون حق ارائه مدارک در مقطع کارشناسی ارشد را دارند.

4. افراد دارای مدرک تحصیلات عالی از مقطع کارشناسی یا متخصص که تخصص آنها با رشته انتخابی آنها در مقطع کارشناسی ارشد مطابقت ندارد، در چارچوب الزامات نمی توانند در امتحان شرکت کنند.

5. در صورتی که پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در سال فارغ التحصیلی متقاضی صورت پذیرد، نتیجه امتحان نهایی میان رشته­ای لحاظ می شود (به شرطی که نمره امتحان نهایی رشته تخصصی «ممتاز» باشد). اگر امتحان نهایی میان رشته ای «خوب» و «رضایت بخش» باشد، متقاضی در امتحان شرکت می ورزد. در صورتی که پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد پس از یک سال یا بیشتر انجام شود، صرف نظر از داشتن نمره «ممتاز»، متقاضی مجدداً در آزمون شرکت خواهد کرد.

6. حداکثر 15 متقاضی می توانند به گروه های بودجه ای مقطع کارشناسی ارشد و بیش از 15 نفر در قالب آزمون به صورت قراردادی قبول می­شوند.

7. پذیرش مدارک برای تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 19 مرداد 1402 تا 3 شهریور 1402 صورت می پذیرد و پس از پایان مهلت پذیرش، مصاحبه-آزمون و امتحانات پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 6 شهریور 1402 تا 9 شهریور 1402 ادامه خواهد داشت.

محل تسلیم مدارک جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، کد پستی: 734025، خیابان رودکی 33، تلفن:

فهرست اسناد برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد 

1. مدرک کارشناسی و ضمیمه آن (اصل).

2. کپی شناس نامه(پاسپورت).

3. کپی مدرک سربازی (برای پسران)

4. گواهی پزشکی - فرم 038.

5. عکس 4х3 6 عدد.

6. درخواست به رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان (به کمیسیون پذیرش آکادمی ملی علوم تاجیکستان داده می شود).

7. قرارداد با رسید پرداخت مبلغ تحصیل (به کمیسیون پذیرش آکادمی ملی علوم تاجیکستان داده می شود) - برای دانشجویات مقطع عنوانجو که به گروه قراردادی قبول می شوند.

8. چکیده (مرتبط با موضوع تخصص انتخاب شده)